Varsel om arbeider i Mosseskogen

I perioden fra september 2017 til høsten 2018 fokuserer vi på to arbeidsoppgaver i Mosseskogen: Opparbeiding av anleggsvei og transport av steinmasser fra fjellskjæringen i Sandbukta.

Denne uken starter prosjektet med hogstarbeider i Mosseskogen. Onsdag 20.9. starter Nortømmer med rydding og hogst i anleggsveien mellom Osloveien og Sandbukta. Et arbeidslag vil starte med å ta mindre vegetasjon med håndholdt verktøy; motorsag og ryddesag. Deretter vil de bruke en hogstmaskin for å ta store trær. Hogstarbeidet beregnes til ca. 14 dager.

Tømmer fraktes ut, mindre kvist flises opp på stedet mens stor kvist lagres og tørkes. Arbeidstider er satt fra mandag-lørdag 07-19. Dette betyr ikke at det vil jobbes fullt til disse tidene, men at entreprenør har anledning til å jobbe innenfor denne rammen.

Vi beklager de ulempene dette arbeidet påfører naboer og brukere av Mosseskogen. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.

For spørsmål og andre henvendelser, kontakt: