Utvidelse av havnevei i Strandgata

I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet vil anleggsområdet i Strandgata utvides med bredere tilførselsvei til Moss Havn. Det betyr at parkeringsplassene bak Oslolageret (bildet) vil flyttes rett over veien, ved Mossesia Kro og Hotell.

Parkeringsplassene ved Oslolageret disponeres av Bastø Fosen AS, og det er de som vil disponerer parkeringsplassene ved siden av og bak Mossesia Kro og Hotell. Parkeringsplassen omgjøres fra ordinær pendlerparkering til privat pendlerparkering for Bastø Fosens ansatte. Omregulering av parkeringsplass vil gjelde fra mandag 8. januar.

Arbeidet med å utvide og utbedre tilføringsveien i Strandgata ut til Oslolageret vil pågå over en lengre periode. Veien vil åpne for ordinær havnetrafikk fra 26. juni. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om status i februar.

Arbeidet vil skje på dagtid, i tidsrommet kl. 07.00 og 19.00, mandag til fredag.

Utførende entreprenør melder om at det er snakk om ordinært veiarbeid, uten særskilt krevende støv- eller støybilde. For beboere innerst i Strandgata kan det imidlertid periodevis være noe redusert fremkommelighet til bolig.

Det er lagt opp til smidighet fra vår side i forhold til å begrense ulempene for naboene våre, men vi beklager de ulempene dette arbeidet likevel påfører dere.


Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål og andre henvendelser, kontakt:
Nabokontakttelefon: 400 27 579. e-post: moss_utbygging@banenor.no