Støyende arbeider 14.-15. oktober ved Moss stasjon

I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbelt¬sporet, skal spor 4 på stasjonen forlenges. Sporet legges der Pakkhuset stod tidligere.

I perioden vil det blant annet bli arbeid med kontaktlednings­anlegg og oppsetting av gjerder. Arbeidet gjøres ved hjelp av skinne-/veimaskin. Håndholdt vibrolodd-apparat brukes på dagtid for å sette ned gjerdestolper. Dette vil medføre noe støy. Vi beklager de ulempene dette arbeidet påfører naboene. 

Les mer her