Oppstart forberedende arbeider

I august blir det oppstart for prosjektet nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge.

Illustrasjon av den framtidige Moss stasjon. (Rambøll Sweco)

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.
Forberedende arbeider starter i august, 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. 

Entreprenør Grimsrud er nå på plass og de jobber med å opprette kontorer i havnebygget.  Så settes arbeidene i gang og vi ønsker nå å informere om neste fase av prosjektet.

Dette er hva som skal skje de neste ukene:  

Entreprenør skal begynne med å rive gamle godsspor. De vil så bruke en gravemaskin for å etablere riggplass og rigg på det søndre jernbaneområdet. Videre skal det rives seks hus i Strandgata og planovergangen stenges. Entreprenør venter på en skyvegrind før man kan gjennomføre stengingen.

Entreprenør vil jobbe innenfor en tidsramme fra kl 07-19, man-lør. Arbeidene skal ikke medføre mye støy eller andre plager ut over det som er normalt for anleggsarbeid.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.

For spørsmål og andre henvendelser, kontakt:
Byggeleder Bane NOR: Bjørn Mindrebøe på telefon: 90 65 00 52, mail: bjorn.kristoffer.mindreboe@banenor.no

Kommunikasjonsansvarlig Bane NOR: Nina Kjønigsen på telefon: 45 61 83 51, mail: nina.kjonigsen@banenor.no