Om pendlerparkeringen ved Moss stasjon

Det ble nylig skrevet i Moss Avis om frustrasjon rundt pendlerparkeringen i Moss sentrum, om dårlig utnytelse og oppmerking. Det vil heldigvis bli en endring på dette veldig snart.

I dag er det 123 pendlerplasser øst for spor 5 i Moss. I en lengre periode vil det antallet økes til ca. 181 plasser. Bane NOR vil da utvide plassen til å inkludere området der pakkhuset sto. Denne nye plassen vil være klar ca. 22. november og vil også inkludere sykkelparkering. Området vil reasfalteres og få ny oppmerking.

Når den nye stasjonen er på plass og anlegget er ferdig vil antall pendlerplasser være likt det antallet vi har i dag, 286 plasser.