Nattarbeider ved Moss havn 18.-20. september

I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet må vi legge om kabler ved innkjøringen til Moss Havn.

Det er nødvendig å jobbe nattestid for ikke å hindre adkomsten til Moss Havn. Entreprenør vil i all hovedsak benytte en gravemaskin til dette arbeidet og det er ikke forespeilet veldig støyende arbeider. For å skåne naboer vil vi gjennomføre asfaltskjæring på dagtid. Entreprenør er også opptatt av å ta ekstra hensyn i innsovingstiden mellom kl. 23.00-01.00.

Vi beklager de ulempene dette arbeidet påfører naboene.  Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.


Kontaktinformasjon

For spørsmål og andre henvendelser, kontakt: