Nattarbeider med riving av pakkhuset ved Moss stasjon 9-10. september

I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet gjennom Moss må vi rive pakkhuset ved Moss stasjon. Dette er nødvendig for å kunne legge om sporene i anleggstiden, samt gjøre plass til den nye parkeringsplassen.

Arbeidene utføres innenfor tidsrommet fra lørdag 9. september 2017 klokka 03:00 til søndag 10. september klokka 14:00.

Da pakkhuset ligger svært nær togsporet må arbeidene av hensyn til sikkerheten gjøres i en periode uten ordinær togtrafikk. Denne helga er togene på Østfoldbanen erstattet med buss på grunn av jobbing flere steder langs linja, blant annet på Follobanen.

Entreprenør vil i all hovedsak benytte gravemaskiner med riveklo og pigghammer. Det vil også benyttes lastebiler i tillegg til lift. Vi beklager de ulempene dette arbeidet påfører naboene.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.

Kontaktinformasjon

For spørsmål og andre henvendelser, kontakt: