Fremdriftsplan for hovedarbeidene for Sandbukta-Moss-Såstad

Her følger en fremdriftsplan som viser milepæler fram til kontrakt er tildelt og fram til prosjektet skal være avsluttet.

Deler av fremdriftsplanen ble presentert på Bane NORs leverandørdag i Oslo i mai 2017.

  • Godkjent budsjett i Stortinget, slutten av 2017

  • Kunngjøring av totalentreprise underbygning, siste kvartal 2017

  • Kontraktsinngåelse totalentreprise underbygning, første kvartal 2019

  • Kunngjøring av utførelsesentrepriser jernbaneteknikk, første kvartal 2020

  • Kontraktsinngåelse utførelsesentrepriser jernbaneteknikk, første kvartal 2021

  • Ibruktakelse av nye Moss stasjon, siste kvartal 2024

  • Kontraktsarbeider fullført Sandbukta-Moss-Såstad, siste kvartal 2025


Railway Tender Conference 2017