«Dumper» ikke masser i Mossesundet

NRK Østfold la i morges ut en sak på nett med tittelen: «Får dumpe masser i Mossesundet». Saken medfører ikke riktighet, og er nå rettet.

Bakgrunnen er at Miljøverndirektøren hos Fylkesmannen i juli i fjor godkjente, men skjerpet kravene til utslipp i Mossesundet og Værlebukta i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor. Det ble blant annet satt strenge krav om bortkjøring av forurensede masser til godkjent deponi, i tillegg til streng utslippskontroll på anleggsvann som kan komme ut i sjøen.

Til tross for skjerpede og strenge utslippskrav anket miljøorganisasjonen Neptune Network vedtaket og krevde at det ikke skulle være noen målbare utslipp i sjøen. Anken er avvist og Fylkesmannens vedtak fra juli blir stående.

- I prosjektet er påvirkning på ytre miljø et svært høyt prioritert område og vi har iverksatt strenge rutiner med hensyn til utslipp. Vi har blant annet etablert flere renseanlegg og gode rutiner for å måle utslippsverdier til Værlebukta og Mossesundet, forklarer Ingunn Biørnstad, rådgiver for ytre miljø i Bane NOR. Hun er ansatt på prosjektet ved brakkeriggen i Moss for å sørge for at de strenge miljøbestemmelsene følges til punkt og prikke.

Hun legger til at tiltaket som nå gjøres i Moss Havn med fjerning av store masser med sterkt forurensende masser er et positivt bidrag for miljøet i sjøen.

- Når vi fjerner flere tusen kubikk med forurensede masser og kjører disse til godkjent deponi for forsvarlig håndtering, vil det være mindre spredning av miljøgifter til sjøen, påpeker Biørnstad.