Anbudsdokumenter i januar

Utsendelse av andbudsdokumenter for den store underbygningsentreprisen for Sandbukta-Moss-Såstad er utsatt fra desember til januar.

- Det ligger ingen dramatikk i dette. Det er en svært omfattende entreprise og vi ønsker å gå noen ekstra runder med kvalitetssikring for at entreprenørene skal få best mulig underlag, forklarer prosjektsjef Jarle Rasmussen.

Entreprise SMS 2A er underbygningsentreprisen for det nytt dobbeltspor i Østfold, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør og inkluderer blant annet to jernbanetunneler på henholdsvis 2,7 og 2,3 kilometer.