Reguleringsplanen i brosjyreform

I forbindelse med at reguleringsplanen for det nye jernbaneprosjektet er levert kommunene, har prosjektet laget en forenklet utgave av planene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Nytt dobbeltspor for Østfoldbanen på den 10 km lange strekningen mellom Sandbukta i Moss og Såstad i Rygge, er et viktig samferdselsprosjekt, designet for å møte transportbehovet som følge av befolkningsøkningen. 

Østfoldbanen er en av fire InterCity-strekninger som skal forbedres de neste årene.

Les mer her