Forslag levert kommunene

Jernbaneverkets forslag til reguleringsplan er nå oversendt Moss og Rygge kommuner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Onsdag 9. mars oversendte Jernbaneverket forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Illustrasjonen viser hvordan nye Moss stasjon kan framstå når prosjektet er ferdig, sett sydover fra nedre reisetorg på sjøsiden av stasjonen.

Prosjektet strekker seg fra Sandbukta i nord, gjennom Moss by, før det ender i Såstad. Planforslaget er derfor delt mellom kommunene Moss og Rygge. Forslaget vil nå bli behandlet politisk før det blir lagt ut på offentlig høring.

- Planen baserer seg på overordnede kommuneplaner for Moss og Rygge kommuner. Hovedformålet for planen er å legge til rette for en ny og moderne jernbane med økt kapasitet og hastighet på strekningen, forteller planleggingsleder offentlig plan Trygve Sørbø Kvarme.

Viktige overordnede føringer i planforslaget er:

• Dagens bane gjennom Moss by nedlegges og ny bane legges i tunnel. 
• Ny fire-spors stasjon i Moss, inkludert mulighet for havnespor. 
• Dagens bane på strekningen Kleberget, Feste, Carlberg nedlegges og ny bane legges i tunnel. 
• Dagens bane på strekningen Carlberg–Såstad flyttes og flere trafikkfarlige planoverganger erstattes av planfri krysning. 

- Vi er fornøyde med å kunne overlevere forslag til reguleringsplan til kommunene. Nå er vi et steg nærmere å kunne sette spaden i jorda. De første forberedende arbeidene starter etter planen i høst, mens byggestart for hovedarbeidene skjer i 2018, avslutter Trygve Sørbø Kvarme.