Kartlegger energibrønner i Moss og Rygge

I de seneste dagene har rådgivingsselskapet Sweco og Jernbaneverket vært på befaringsrunder i Moss og Rygge for å kartlegge energibrønner som ligger i nærheten av de kommende jernbanetunnelene og byggegropen i Moss sentrum.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samtlige brønner som blir sjekket ligger mindre enn 100 meter fra de nye tunnelene ved Sandbukta og Kleberget, samt nær den kommende byggegropen i sentrum. Dette gjøres i tilfelle det oppstår problemer med brønnene i byggeperioden.

De gamle målingene viser seg å ikke være nøyaktige, derfor blir det brukt moderne GPS-utstyr for å koordinatfeste brønnene.

På bildet: Hydrolog Panos Dimakis i Sweco koordinatfester brønn.