Planprogram for nytt dobbeltspor i Rygge til offentlig ettersyn

I tråd med bestemmelser i plan- og bygningsloven har Jernbaneverket lagt ut kommunedelplanen for nytt dobbeltspor mellom Kleberget og Såstad i Østfold. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av nytt dobbeltspor på strekningen som befinner seg mellom Moss og Rygge.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

– Det planlagte dobbeltsporet strekker seg fra Kleberget  rett sør for planlagt ny Moss stasjon og fram til eksisterende dobbeltspor ved Såstad noen kilometer nord for Rygge sentrum, forklarer prosjektleder Helge Heyerdahl Larsen i Jernbaneverket.

Prosjektleder Helge Heyerdahl Larsen i JernbaneverketTre ulike korridorer
–I planforslaget foreslås det å utrede tre ulike korridorer. I tillegg skal det vurderes områder for vende– og hensettingsspor mellom Moss og Rygge, sier Heyerdahl Larsen og legger til at tiltaket samtidig skal konsekvensutredes. Planprogram for denne konsekvensutredningen er herved lagt ut til offentlig ettersyn. Også det i tråd med bestemmelser i plan- og bygningsloven.

Informasjonsmøte
Dokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på servicesenteret på Rygge rådhus og på biblioteket i Rygge. Planprogrammet er også lagt ut på Rygge kommunes nettsider (www.rygge.kommune.no) samt på Jernbaneverkets hjemmeside (se linker til høyre). Et offentlig informasjonsmøte om planarbeidet er også på trappene. Møtet er berammet til mandag 24. januar kl. 18.00, og finner sted i kantina på rådhuset i Rygge.

Ta gjerne kontakt
Heyerdahl Larsen understreker at eventuelle kommentarer eller merknader til det igangsatte planarbeidet må meddeles skriftlig til Jernbaneverket Utbygging innen 1.3.2011.
–I mellomtiden er det naturligvis fritt fram for alle som har spørsmål knyttet til planarbeidet å ta direkte kontakt med meg, sier Helge og røper at det kan skje enten per telefon 481 22 828, eller via e-post (larhey@jbv.no).