Brosjyrer og infomateriell

Her finner du brosjyrer og annet infomateriell prosjektet har laget.

Skinnelangs

Skinnelangs er et prosjektetmagasin som gir leseren et innblikk i progresjon og aktuelle aktiviteter i løpet av året. Magasinet distribueres i papirform til flere tusen postkasser i Moss (og Rygge) samt til biblioteker, Bylab og andre instanser.  

2018: Juni. Skinnelangs, utgave 1 

 

 

Brosjyrer

Prosjektet produserer flere brosjyrer med ulike tema og forskjellige målgrupper.  

 

2021: Innbyggerinvolvering ved stenging av Fjordveien 

Laget for de som blir berørt av en eventuell stenging av Fjordveien i forbindelse med jernbaneutbyggingen.

 

2020: Trygg og sikker på skolevei 

Laget for foresatte/elever på barne- og ungdomsskoletrinn ved Ekholt skolem.

 

2019: Når det skal sprenges i nabolaget 

Laget for naboer til tunnelarbeider. Inneholder blant annet bruksanvisning til sms-varslingstjeneste for sprengningsarbeider.

 

2018: Trygg og sikker på skolevei 

Laget for foresatte/elever på barne- og ungdomsskoletrinn ved Melløs skole og Bytårnet skole.

 

2018: Trygg og sikker på skolevei 

Laget for elever ved de sentrumsnære videregående skolene i Moss, Malakoff og Kirkeparken. 

 

NB! Arkivet inneholder ikke utdatert infomateriell.