Strekning 4

Strekning 4: Ringeriksbanen og E16 fra Bymoen til Styggedalen. Til høyre på siden finner du lenker til tekniske rapporter og tegninger for strekning 4. Disse ble sendt fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag 9. mars. Tegningsheftet er så stort at du må laste det ned på maskinen din for å kunne åpne det.