Reguleringsplan

27. mars 2020 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her finner du plankartene og andre dokumenter som er oppdatert i henhold til vedtaket. Spesielt plankartene er veldig store, og det kan ta litt tid å åpne dem.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart Bærum kommune 

Plankart Hole kommune 

Plankart Ringerike kommune 

Reguleringsplanen er tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner lenke til her. Vi anbefaler at du åpner planen i Chrome, Firefox eller Opera. Internett Explorer og Edge kan gi problemer med visningen.

 

Du finner vårt historiske dokumentarkiv her