Reguleringsplan

Endelig forslag til reguleringsplan ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet mandag 20. mai 2019, og prosjektet venter på vedtak. På denne siden finner du alle dokumenter som er knyttet til forslaget til reguleringsplan.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet vurderer hva som skal tas hensyn til når reguleringsplanen skal vedtas. Det er forventet endelig vedtak av reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i løpet av 2019.

Reguleringsplanforslaget er tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner lenke til her.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la «Forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning» ut til offentlig ettersyn i perioden fra 19. april til 24. juni 2018. I oktober 2018 varslet Fellesprosjektet at overlevering av revidert reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble utsatt som følge av behandlingen av alle høringsuttalelsene. Mange av høringsuttalelsene var viktige, gode og faglig tunge, og har ført til noen endringer i reguleringsplanen. Det var nye høringsrundenr i perioden mellom 16. november 2018 til 21. januar 2019.

Mange av dokumentene er ekstremt store, og det lønner seg å laste dem ned lokalt på din egen maskin før du åpner dem.

 

Her finner du de mest sentrale dokumentene:

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Plankart samlehefte

Reguleringsbestemmelser

 

Øvrige plandokumenter finner du i plan- og dokumentarkivet