Informasjon til leverandører

Den statlige reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ble vedtatt 27. mars 2020. Prosjektet jobber nå med å optimalisere løsninger, ekstern kvalitetssikring (KS2) og fortsatt oppstart av grunnerverv. Samferdselsdepartementet har bedt oss planlegge for en investeringsbeslutning i mai 2021. Deretter kan forberedende arbeider starte i 2021, og byggestart i 2022. Dette er avhengig av både investeringsbeslutning og at det bevilges midler til prosjektet i de årlige budsjettene.

Her finner du presentasjonen som prosjektet har brukt i møter med leverandører til nå.

Her finner du lenke til Bane NORs generelle informasjon til leverandører.

Information for suppliers

The centrally prepared zoning plan for the Joint Rail and Road Project Ringerike Line and E16 Highway was approved the 27th of March 2020. The project is now working with optimizing solutions, external quality assurance and continuing land acquisition. The Ministry of Transport has asked the project to prepare for an investment decision in May 2021. Preparatory work might start in 2021, and then the construcrions in 2022. This depends on the investment decision and grants in the years to come.  

You can find the presentation held lately for suppliers here.