Informasjon til leverandører

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er for tiden i planleggingsfasen. Reguleringsplanen lå ute til høring fra april til juni 2018, og ytterligere begrensede høringer har vært gjennomført i perioden november 2018 til januar 2019. Revidert forslag til reguleringsplan forventes overlevert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av mars 2019. Forberedende arbeider kan starte i 2020, og byggestart er i 2021/22. 

Her finner du presentasjonen som prosjektet har brukt i møter med leverandører til nå.

Her finner du lenke til Bane NORs generelle informasjon til leverandører.

Information for suppliers

The Joint Rail and Road Project Ringerike Line and E16 Highway is in the planning process. The consultation process for the zoning plan found place between April and June 2018. Additional limited consultations were completed between December 2018 and January 2019. A revision of the zoning plan proposal is expected to be handed to the Ministry of Local Government and Modernisation some time during March 2019. Preparatory work might start in 2020. The construcrions will start in 2021/22.

You can find the presentation held lately for suppliers here.