Krav til informasjonsmodellering (KIM)

KIM-prosjektet skal utvikle ett felles kravdokument for vei, bane og bygninger som skal brukes i konkurransegrunnlaget for totalentreprisene i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Det skal sikre entydige prosjekteringsleveranser på tvers av totalentreprisene og modellbasert FDV-informasjon for hele anleggets livsløp.  

Full åpenhet mot bransjen er viktig. Alle som ønsker og interesserer seg for det kan kommentere underveis. Vi publiserer versjoner av kravdokumentet på denne siden fra januar til august, og har laget funksjonalitet for å sende inn konkrete innspill og kommentarer til innhold.

Vil du være en del av vår referansegruppe finner du mer info om dette her.