Når kan grunn erverves?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ble vedtatt 27. mars 2020. Den danner grunnlaget for hvilke bygninger, grunn- og rettigheter vi vil erverve for å kunne gjennomføre prosjektet. I tillegg må vi ha nødvendige bevilgninger før vi kan starte den formelle prosessen med grunnerverv. Når planen er vedtatt, er det som regel for sent å komme med innvendinger mot denne.

Vi tar direkte kontakt med hver og en som må avstå grunn og rettigheter, og informere om hva som skal skje og hvilke retningslinjer som gjelder. Grunneierne vil bli kontaktet på ulike tidspunkt, men de første vil høre fra oss i løpet av sommeren/høsten 2020.

Du kan lese mer om reguleringsplanen og -prosessen her

 

Nyttige lenker

Lovdata: Veglova

Lovdata: Oreigningslova (Ekspropriasjonsloven)

Lovdata: Plan- og bygningsloven

Lovdata: Skjønnsprosessloven