Erverv av bolig

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når Fellesprosjektet må erverve boligen din for å få bygd veg og jernbane, kan dette oppleves som dramatisk. I det store og hele er det de samme reglene som gjelder for slike erverv som for andre erverv som er nødvendige for å få bygd veg og jernbane.

Det som er sagt om framgangsmåte, erstatningsutbetaling og lignende under de andre punktene, gjelder derfor også for boliginnløsning. Boliginnløsning er likevel såpass spesielt, at Statens vegvesen har utarbeidet håndbok R731 Boliginnløsning (link). I den kan du finne svar på de mer spesielle spørsmål som melder seg når boligen din må erverves.

For å kunne foreta eiendomskjøp, er Fellesprosjektet avhengig av vedtatt reguleringsplan og bevilgninger. Bevilgningene vil vanligvis ikke foreligge før det er aktuelt å starte anleggsarbeidene. 

Nyttige lenker

Statens vegvesen: Boliginnløsning (håndbok)

Statens vegvesen: Etiske retningslinjer for grunnerverv (håndbok)

Bane NOR: Etiske retningslinjer for grunnerverv

Statens vegvesen: Retningslinjer for innløsning av boliger i framtidige veglinjer

Lovdata: Ekspropriasjonserstatningslova

Lovdata: Skjønnsprosessloven