Grunnerverv

Når vi skal bygge Ringeriksbanen og ny E16 i til sammen tre kommuner er det mange grunneiere som må avstå grunn for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Denne informasjonen er ment for deg som er eller kanskje vil komme i en slik situasjon. 

Vi har forsøkt å gi svar på noen spørsmål om avståelse av eiendom. Vi håper informasjonen kan bidra til at du forstår hva det betyr å avstå grunn og hva du bør være oppmerksom på. Vi har vært nødt til å bruke en del uttrykk som ikke er vanlig i dagligtale.

Du finner en egen ordliste som forklarer ord og uttrykk her.

Det er også en lenke til ordlisten i menyen under.