Grunnerverv

Når vi skal bygge Ringeriksbanen og ny E16 i til sammen tre kommuner er det mange grunneiere som må avstå grunn for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Denne informasjonen er ment for deg som er eller kanskje vil komme i en slik situasjon. 

Reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ble vedtatt 27. mars 2020. Den danner grunnlaget for hvilke bygninger, grunn- og rettigheter vi vil erverve for å kunne gjennomføre prosjektet. I tillegg må vi ha nødvendige bevilgninger før vi kan starte den formelle prosessen med grunnerverv. Vi tar direkte kontakt med hver og en som må avstå grunn og rettigheter. Dette vil skje på ulike tidspunkt, men de første vil høre fra oss i løpet av sommeren/høsten 2020.

Du finner en egen ordliste som forklarer ord og uttrykk her.