Reinsvoll kryssingsspor

Arbeidene på Reinsvoll stasjon er viktig for at det skal kunne gå et tog i timen på Gjøvikbanen mellom Roa og Gjøvik.

Reinsvoll stasjon i mai 2022. Foto: Hilde Gjellum, Bane NOR.

Dette gjør vi:

 • Bygger kryssingsspor for 220 meter lange tog​ (doble togsett)
 • Oppgraderer eksisterende plattform (spor 1)
 • Bygger ny plattform på vestsiden av eksisterende spor (spor 2)
 • Bygger gangbru over sporet med universell utforming, trapper og heis
 • Bygger nytt teknisk hus
 • Gjør stasjonen klar for innføring av det digitale signalsystemet ERTMS
 • Oppgraderer kontaktledningsanlegget​
 • Teleinstallasjoner ved stasjonsbygning kobles til det nye tekniske huset

 

Framdrift

 • Anleggsarbeidet startet april 2021
 • Ferdigstille hoveddelen av byggearbeidene i mars 2022
 • Ny stasjon med nytt sikringsanlegg tas i bruk i desember 2022

Her finner du lenke til informasjon om hva vi jobber med nå på de forskjellige prosjektene langs Gjøvikbanen.