Reinsvoll kryssingsspor

Arbeidene på Reinsvoll stasjon er viktig for at det skal kunne gå et tog i timen på Gjøvikbanen mellom Roa og Gjøvik.

Foreløpig illustrasjon, Bane NOR

Dette skal vi gjøre

 • Bygge kryssingsspor for 220 meter lange tog​ (doble togsett)
 • Oppgradere eksisterende plattform
 • Bygge ny plattform på vestsiden av eksisterende spor
 • Bygge gangbru over sporet med universell utforming, trapper og heis
 • Bygge nytt teknisk hus
 • Gjøre stasjonen klar for innføring av det digitale signalsystemet ERTMS
 • Oppgradere kontaktledningsanlegget​
 • Teleinstallasjoner ved stasjonsbygning kobles til det nye tekniske huset

 

Framdrift

 • Anleggsarbeidet startet april 2021
 • Ferdigstille hoveddelen av byggearbeidene i mars 2022
 • Ny stasjon med nytt sikringsanlegg tas i bruk i desember 2022

Her finner du lenke til informasjon om hva vi jobber med nå på de forskjellige prosjektene langs Gjøvikbanen.