Om Gjøvikbanen

For å få til et bedre togtilbudet hele veien frem til Gjøvik stasjon må vi gjøre flere store tiltak langs hele banen, fra Oslo i sør til og med Gjøvik stasjon.

Gjøvikbanen består av 123,5 kilometer enkeltspor fra Oslo S til Gjøvik. Banen går gjennom Nordmarka, over Hadeland til Toten og Gjøvik. Gjøvikbanen åpnet i 1902 og gikk over fra diesel til elektrisk drift i 1963.

Det er tre viktige togtilbud på Gjøvikbanen:

Lokaltog mellom Hadeland/Nittedal og Oslo

  • Utgjør 53 prosent av togene på Gjøvikbanen.
  • Halvparten av arbeidsreisene mellom Hadeland og Oslo går med tog.
  • Åtte av ti arbeidsreiser fra Nittedal til Oslo går med tog.

Regiontog mellom Gjøvik og Oslo

  • Utgjør 31 prosent av togene på Gjøvikbanen.
  • Lav markedsandel nord for Hadeland.(?)
  • Gjøvik er nest største stasjon, etter Nittedal, når det gjelder antall passasjerer.

Godstog mellom Oslo og Bergen

  • Går på Gjøvikbanen til Roa og videre fra Roa til Hønefoss og videre til Bergen.
  • Utgjør 16 prosent av togene på Gjøvikbanen.

NB: Denne forbindelsen over Roa gjør Gjøvikbanen til vår viktigste «reservebane» sommerstid både for persontog Oslo-Bergen og for godstog til Stavanger, når f.eks. Drammenbanen stenges for oppgradering.

Godstrafikken og lokaltrafikken i sør gjør at kapasiteten må økes langs hele banen for å få til timesavganger til Gjøvik.