Krav og retningslinjer vi jobber etter

Toget er ren, klimavennlig transport. Men bygging av jernbanen fører til både støy, støv og rystelser. Vi følger nøye med på dette og gjør det vi kan for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med å oppgradere Gjøvikbanen.

På Nittedal må vi pigge bort berg for å etablere anleggsvei. Når slik pigging må foregå om natten betyr det at naboer i nærheten blir tilbudt alternativ overnatting. Foto: Tom-Erik Rørheim, Bane NOR.

For at naboer og andre som blir berørt av vår utbygging skal bli fulgt opp og tatt vare på når de henvender seg til oss, har vi en egen nabokontakt for alle prosjektene på Gjøvikbanen. Du finner kontaktinfo til nabokontakten lenger ned på siden.

Beregner støy

Miljødirektoratet har en veileder som gir retningslinjer for begrensing av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Det er satt anbefalte grenseverdier for støy på dagen, om kvelden og natta. Støykravene er naturligvis strengere om natta enn om dagen. Arbeidet planlegges og avklares med kommuneoverlegen, som kan legge inn krav om mindre støyende aktiviteter til spesielle tider. Vi har varslingsplikt slik at naboer kan være forberedt på spesielt støyende aktiviteter som for eksempel sprenging, spunting eller pigging. Da gjennomfører vi beregninger av støy for å vite hvordan arbeidet vårt vil påvirke omgivelsene. Når vi har gjort beregningene varsler vi dem som blir berørt av støyen. Varslingen blir gjort pr. SMS til alle som har registrert mobiltelefonnummer i det aktuelle området.

Personer som er hjemme på dagtid, eller har spesielle behov, kan ta kontakt med prosjektets nabokontakt. Nabokontakten lytter til dine ønsker og bekymrer slik at vi sammen kan finne praktiske løsninger så langt det lar seg gjøre.

Nabokontakten vår kan du nå på e-post: gjovikbanen@banenor.no , og på telefon mellom kl. 09 og 15 fra mandag til fredag: 903 68 431.

Vi anbefaler alle å melde seg på prosjektets varslingstjeneste. Da vil du få en SMS hver gang vi har oppdatert nettsidene våre med oversikt over hva slags arbeid som foregår i perioden framover. Du melder deg på tjenesten ved å sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112. For å avslutte abonnement, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112. 

Tiltak for naboer ved nattarbeid

Når vi bygger jernbane må vi i perioder stanse togtrafikken for at vi skal kunne jobbe effektivt med utbyggingsprosjekter eller vedlikehold. Her ser du når det blir stans i togtrafikken på i forbindelse med utbyggingen av Gjøvikbanen.

I disse periodene er det ofte overskridelser av støykrav. Hvis det innebærer mye lyd om nettene, tar vi kontakt med naboer og tilbyr overnatting på hotell.

lydnivaa fra ulike kilder decibel.jpg