Støyende arbeid på Nittedal i januar

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det blir mye støyende arbeid på og rundt Nittedal stasjon i hele januar. Arbeidet vil foregå både om nettene og i helgene. Her får du en oversikt over hva slags arbeid som skal foregå når.

I løpet av januar spunter vi videre for å fundamentere for ny jernbanebru over Stasjonsveien. Foto: Tom-Erik Rørheim, Bane NOR.

I januar skal vi blant annet arbeide med å få på plass nytt kontaktledningsanlegg og spunte for å lage et solid fundament for den nye jernbanebrua over Stasjonsveien. Arbeidet vil foregå både helger og netter. Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Nattarbeid nytt kontaktledningsanlegg

I perioden 7. – 22. januar blir det arbeid hver natt mellom kl. 22 og 07. Det skal monteres opp stålmaster og tilhørende komponenter. Arbeidet foregår sporadisk og vil flytte seg rundt på området. Det vil bli benyttet skinnegående lastebil, arbeidsmaskin og gravemaskin. I tillegg blir det noe arbeid med muttertrekker på mastene

I den siste delen av denne perioden, fra 17. – 22. januar skal det bores ned mastefundamenter til nytt kontaktledningsanlegg hver natt mellom kl. 22 og 07. Mastefundamentene bores ned ved hjelp av belterigg.

I hele perioden jobber vi for at det ikke skal støye mer enn nødvendig. Det betyr at maskinene blir kjørt roligere enn på dagtid, og motoren blir skrudd av når det blir stillestående arbeid. I tillegg blir det ikke arbeid i innsovningsperioden mellom kl. 23 og 01.

Stans i togtrafikken 21.-23. januar

Helgen 21. – 23. januar er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa. Det vil være arbeid fra kl. 22 fredag kveld til kl. 7 søndag morgen. Da skal det spuntes videre for fundamentering av ny jernbanebru over Stasjonsveien. Det skal også arbeides med å få på plass nytt kontaktledningsanlegg, noe som omfatter boring av mastefundamenter og utskifting av master. Det blir brukt spuntrigg, bore-tog og skinnegående anleggsmaskiner for å gjennomføre arbeidet.

Tidsskjemaet er stramt så det kan hende vi blir nødt til å drive med støyende arbeid også i innsovningsperioden mellom kl. 23 og 01, men vi prøver å unngå det hvis det er mulig. 

Døgnkontinuerlig spunting

Etter helgen med stans i togtrafikken vil spuntingen i tilknytning til fundamentering for ny jernbanebru fortsette døgnkontinuerlig. Det blir brukt spuntrigg for å gjennomføre arbeidet. Spuntriggen blir kjørt roligere enn på dagtid, og motoren blir skrudd av når det blir stillestående arbeid. I tillegg blir det ikke arbeid i innsovningsperioden mellom kl. 23 til 01.

Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om dette arbeidet etter helgen med stans i togtrafikken -  21.- 23. januar.

Støyende arbeid på dagtid og i helger

Fra 10. januar og ut hele måneden blir det støyende arbeid på dagtid mellom kl. 07 og 19. Vi skal bore, pigge og sprenge i forbindelse med etablering av nytt spor 2 i retning Gjøvik, nedenfor Utsiktsveien. Det blir benyttet pigghammer, sprengstoff, bore- og belterigg og gravemaskin for å gjennomføre arbeidet.

I alle helger vil det også bli generelt anleggsarbeid på lørdager og søndager mellom kl. 07 og 17.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For en del boliger kan arbeidene på nettene i denne perioden komme til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt. De som er berørte av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema  senest kl. 12 tre dager før du er tilbudt overnatting. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud om alternativt opphold, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er senest kl. 12 tre dager før du er tilbudt overnatting.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidene i januar kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327 eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no