Støyende arbeid på Monsrud 4.-9. mai

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Fra 4. til 9. mai må vi gjøre arbeid som av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporene.

Det er fortsatt noen gamle kontaktledningsmaster som må byttes ut på Monsrud. Her er det opparbeidet for å bygge nytt spor, men det er fortsatt noe sprengningsarbeid igjen i hver ende av anleggsområdet. Foto: Helene Stalheim, Bane NOR.

Arbeidene starter onsdag 4. mai kl. 05.30 og avsluttes mandag 9. mai kl 05.30 om morgenen. Det kan også foregå noe forberedende arbeid i forkant, og det blir arbeid både dag og natt.

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Oslo S og Roa, og det blir buss for tog. Selv om det ikke går vanlige tog er det strengt forbudt å ferdes i sporet.

Hva slags arbeid skal vi gjøre?

I denne perioden skal vi pigge og bore for å få opp mastefundamenter til nytt kontaktledningsanlegg, og for å få på plass kabelkanaler. I første halvdel av perioden blir det noe sprenging i områdene der vi skal sette opp nye sporveksler, det vil si helt i sør og helt i nord av anleggsområdet. I tillegg blir det generelt gravearbeid for nye spor og flytting av masser.

Vi kommer til å benytte skinnegående borerigg, gravemaskin, dumper og lastebiler. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Lunner.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i løpet 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For en del boliger i nærheten av stasjonen kan arbeidene i denne perioden komme til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting fra 3. til 9. mai..

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen mandag 2. mai kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er innen mandag 2. mai kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidet fra onsdag 4. mai til mandag 9. mai kan du kontakte:

Nabokontakt Riffat Sultanai, e-post: gjovikbanen@banenor.no  - mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Olav Eidsten Bjørnå, e-post olav.eidsten.bjorna@banenor.no – mobil 466 48 479