Støyende arbeid på Monsrud 17. – 22. juni

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Fra 17. til 22. juni må vi gjøre arbeid som av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporene.

Pakkmaskinen pakker og plasserer skinner og sviller i riktig høyde. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Arbeidene starter torsdag 16. juni på kvelden og avsluttes onsdag 22. juni kl. 23.30. Det kan også foregå noe forberedende arbeid i forkant, og det blir arbeid både dag og natt.

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Oslo S og Gjøvik, og det blir buss for tog. Selv om det ikke går vanlige tog er det strengt forbudt å ferdes i sporet.

Hva slags arbeid skal vi gjøre?

I perioden fra 17. juni til 22. juni blir det stans i togtrafikken og døgnkontinuerlig arbeid. Da blir det arbeid langs hele strekningen fra Stryken til Bjørgeseter. Utenfor stasjonsområde vil vi i hovedsak arbeide med å få opp nytt kontaktledningsanlegg, inkludert å fjerne gamle kontaktledningsmaster og montere nye. Vi skal også trekke kabler og legge nye føringsveier for disse. Perioden starter med at vi skal få på plass to nye sporveksler, én i sør og én i nord. I tilknytning til dette blir det også en del jernbanetekniske arbeider.

Vi kommer til å benytte gravemaskin, dumper, lastebiler, skinnegående kran og pakkmaskin. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Lunner.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i løpet 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For en del boliger i nærheten av stasjonen kan arbeidene i denne perioden komme til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting fra 16. til 22. juni.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen tirsdag 14. juni kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er tirsdag 14. juni kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidet fra fredag 17. juni til onsdag 22. juni kan du kontakte:

Nabokontakt Riffat Sultanai, e-post: gjovikbanen@banenor.no - mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Olav Eidsten Bjørnå, e-post olav.eidsten.bjorna@banenor.no – mobil 466 48 479