Stans i togtrafikken og arbeid på Nittedal 4.- 9. mai

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Fra 4. – 9. mai er det stans i togtrafikken slik at vi kan gjøre arbeid vi bare kan gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen.

Nede ved tårnhuset har vi støpt ferdig bruspennet til den nye delen av jernbanebrua. Dette skal heises på plass i løpet av torsdag 5. mai. Foto: Svein-Henning Hjertaker, Bane NOR.

Arbeidet rundt Nittedal stasjon starter onsdag 4. mai kl. 05.30 og avsluttes mandag 9. mai kl. 05.30.  Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Oslo S og Roa, og det blir buss for tog. Selv om det ikke går vanlige tog er det strengt forbudt å ferdes i sporet.

Hva slags arbeid skal vi utføre?

I området rundt jernbanebrua starter vi allerede mandag 2. mai kl. 07 med forberedelser til å heise på plass et nytt bruspenn på jernbanebrua. I forbindelse med denne aktiviteten blir Stasjonsveien stengt ved nr. 70 og ned til krysset ved Nyveien. Det blir midlertidig kryssing av jernbanesporet oppe ved stasjonen fra onsdag 4. mai til mandag 9. mai. I denne perioden kan det være lurt å beregne litt ekstra tid om du skal forbi stasjonsområdet – og at du er nøye med å følge skiltingen.

Vi vil jobbe med å avrette underlaget med grus og pukk, og legge ut metallplater slik at det er stabilt når vi skal flytte bruspennet som står i Stasjonsveien 70. I det samme området vil det pågå montasje av maskinen som skal flytte bruspennet. Planen er at det skal løftes på plass i løpet torsdag 5. mai. Etter flytting av bruelementet vil opprydningen skape støy da veibanen skal ryddes for pukk og grus.

I denne perioden må vi også rive den eksisterende jernbanebrua. Det bruker vi gravemaskin med pigghammer til, og det blir opplasting og kjøring av rivemassene. I tillegg må vi kappe rørspunt for å forberede plassering av ny bru, og det blir behov for å bruke slegge for å løsne spunten.

Ellers vil det foregå mye forskjellig anleggsarbeid langs jernbanelinja hele veien fra enden av Tumyrveien til enden av Utsiktsveien. Vi skal bygge spor, pakke pukk, kappe rør og skinner, montere og sveise. Onsdag 4. mai skal også den nye gangbrua heises på plass. I området nedenfor Utsiktsveien vil det i hele perioden bli sprenging

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Alternativ overnatting

For mange boliger i områdene der arbeidet skal foregå kommer vi til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting fra 3. til 9. mai.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen mandag 2. mai kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud om alternativt opphold, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er mandag 2. mai kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidet i perioden 4. – 9. mai kan du kontakte:

Nabokontakt Riffat Sultana, mobil 903 68  431 (man-fre 9-15) eller e-post: gjovikbanen@banenor.no   

Byggeleder Frank Kobbhaug, mobil: 975 70 765 eller e-post: frank.kobbhaug@banenor.no