Stans i togtrafikken og arbeid døgnet rundt på Nittedal 17. - 22. juni

Fra 17. – 23. juni er det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen slik at vi kan gjøre arbeid vi bare kan gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen. Dette er innspurten på den mest hektiske fasen i utbyggingen av stasjonen på Nittedal.

Bruspennet som er støpt oppe ved stasjonsbygningen på Nittedal stasjon skal løftes på plass fredag 17. juni. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Arbeidet rundt Nittedal stasjon starter torsdag 16. juni kl. 23 og avsluttes onsdag 22. juni kl. 23.30.  Gjennom hele perioden vil det også bli arbeid i innsovningsperioden, mellom kl. 23 og 01. Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

I perioden fra fredag 17. juni om morgenen til torsdag 23. juni om morgenen går det ikke persontog på strekningen, og det blir kjørt buss for tog. Selv om det ikke går vanlige tog i denne perioden er det strengt forbudt å ferdes i sporet. Godstogene starter å kjøre igjen fra kl. 23.30 onsdag 22. juni.

Hva slags arbeid skal vi utføre?

Arbeidet begynner sent på kvelden torsdag 16. juni. Det første vi gjør er å etablere den midlertidige overgangen over sporet. Fra fredag morgen vil både biler og gående/syklende krysse jernbanesporet på samme sted som i begynnelsen av mai. Da stenger undergangen under jernbanebrua slik av vi kan begynne arbeidet med gjøre Stasjonsveien klar til å frakte ned den nye jernbanebrua som skal erstatte den gamle som ble revet i mai. Da kjører vi på pukk og grus, avretter og legger ut stålplater for at veien skal bli klar til å frakte ned brua seinere på dagen. Seinere på dagen vil bruspennet, som er støpt oppe ved stasjonsbygget, transporteres og monteres. Så skal brua monteres og gjøres klar til at toget igjen kan kjøre. Etter at brua er på plass skal oppfyllingen, avrettingen og stålplatene i Stasjonsveien fjernes igjen.

Noe av det mest støyende arbeidet som vil foregå om nettene i denne perioden er at vi skal slå ned pæler for å montere kabelkanaler i området mellom Tumyrveien og Vestliveien/Nordliveien.

Mye av arbeidet i denne perioden vil foregå på den nye brua, men det vil være omfattende bruk av anleggsmaskiner på og ved sporet på hele strekningen fra utkanten av bebyggelsen i Ringveien til langt ut på nedsiden av Utsiktsveien.  Av støyende operasjoner som vil foregå kan vi nevne montering av mast på brua, legging av ballast og underbygging for nytt spor og ny bru og pakking av ballast. Det vil også være stor aktivitet for å få ferdig plattform 1 utenfor stasjonsbygningen,

For å utføre disse arbeidene vil vi blant annet bruke pælerigg, pakketog, kranbiler, betongbiler, hjullastere, gravemaskiner, lastebiler, vinkelslipere/-kuttere, valser, hoppetusser og muttertrekkere.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Alternativ overnatting

For mange boliger i områdene der arbeidet skal foregå kommer vi til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting fra 16. til 22. juni.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen tirsdag 14. juni kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud om alternativt opphold, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er tirsdag 14. juni kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidet i perioden 16. – 22. juni kan du kontakte:

Nabokontakt Riffat Sultana, mobil 903 68  431 (man-fre 9-15) eller e-post: gjovikbanen@banenor.no   

Byggeleder Frank Kobbhaug, mobil: 975 70 765 eller e-post: frank.kobbhaug@banenor.no