Sporbygging om nettene fra 1. til 22. juni

Mellom 1. og 22. juni bygger vi nytt spor om nettene i Nittedal. Arbeidet foregår mellom de to sporvekslene som ligger i enden av Tumyrveien/Nordliveien og langt ut på nedsiden av Utsiktsveien. I tillegg bygger vi ny plattform ved stasjonsbygningen både dag og natt.

På nedsiden av Tumyrveien er det nå klart for å bygge nytt spor 1. Her fylles det på med sand før sviller, skinner og pukk skal på plass. Foto: Svein-Henning Hjertaker, Bane NOR.

Arbeidet foregår mellom kl. 22 og 07 hver natt fra onsdag 1. til onsdag 22. juni. Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten. 

Hva slags arbeid skal vi utføre?

Disse nettene skal vi fylle opp med pukk, kappe og legge skinner og sveise og slipe spor. Vi bruker skinnegående gravemaskin, vinkelsliper, sveiseutstyr og pukkvogn for å gjennomføre arbeidet.

Arbeidet starter først i ytterkant av anleggsområdet på begge sider og det jobbes innover mot stasjonen i flere omganger. Det betyr at støyen vil forflytte seg gjennom hele perioden. Fra 9. juni intensiveres arbeidet og i siste fase vil det bli arbeid på så og si hele strekningen.

Det blir også arbeid med å gjøre klar plattform 1 ved stasjonbygningen både dag og natt fra 2. til 22. juni. Disse nettene blir arbeid med vanlige anleggsmaskiner, oppfylling og bruk av hoppetusse.

Vi unngår det mest støyende arbeidet i innsovningsperioden, mellom kl. 23 og 01 og kjører maskinene på lavere turtall enn på dagtid for å begrense støyen. Dette gjelder ikke for den siste delen av perioden, fra 17. – 22. juni, når det er stans i togtrafikken.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Alternativ overnatting

Arbeidet vil bevege seg langs strekningen, og for mange boliger vil det i perioder overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen mandag 30. mai kl. 12, eller kl. 12 minst tre virkedager før du ønsker overnatting. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud om alternativt opphold, men mener at du har spesielt behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er mandag 30. mai kl. 12, eller kl. 12 minst tre virkedager før du ønsker overnatting.

Dersom du har andre spørsmål om nattarbeid fra 1.-22. juni kan du kontakte:

Nabokontakt Riffat Sultana, mobil 90368431 (man-fre 9-15) eller e-post: gjovikbanen@banenor.no 

Byggeleder Frank Kobbhaug, mobil 975 70 765 eller e-post: frank.kobbhaug@banenor.no