Omlegging av gang- og kjøremønster rundt Nittedal stasjon 17.-23. juni

Fra morgenen fredag 17. juni til morgenen torsdag 23. juni blir det igjen forandringer på og rundt Nittedal stasjon.

Illustrasjonen viser hvordan gang- og kjøremønsteret rundt Nittedal stasjon vil være i perioden fra kl. 05 fredag 17. juni til den nye bruspennet er på plass og veien under jernbanen åpner igjen i løpet av helga.

Det blir stans i persontogtrafikken fra fredag 17. juni kl. 05.00 til torsdag 23. juni kl. 05.00. I denne perioden blir det buss for tog, og bussene går fra Sørliveien, slik de har gjort siden begynnelsen av mai. Veien under jernbanebrua blir stengt og det blir igjen midlertidig kryssing både for kjørende og gående/syklende oppe ved stasjonen.

Isolerer Tumyrhaugen en halvtime

I løpet av fredagen skal det nye bruspennet til jernbanebrua, som er støpt oppe ved stasjonen, transporteres ned og løftes på plass. Denne operasjonen er planlagt å starte kl. 14 fredag 17. juni. I en drøy halvtime stenger da også den midlertidige kryssingen over jernbanen både for gående og kjørende. Det vil være godt bemannet med trafikkvakter for å sikre at ingen kommer inn på området mens flyttingen foregår. De som har behov for å krysse jernbanen til eller fra Tumyrhaugen i denne perioden må derfor beregne god tid. Planen er å åpne veien igjen ca. kl. 14.30. I perioden mens kryssingen er helt stengt vil det være stasjonert en brannbil på Tumyrhaugen.

For gående er det eventuelt mulig å krysse under jernbanen på turstien under Luringen i denne perioden.

Stasjonsveien stenges av ved nr 70 og ned til krysset ved Nyveien. Det blir skiltet og det vil også være trafikkvakter som dirigerer og veileder trafikken og de gående. Kryssingen av jernbanesporet vil bli ett felt, så du må regne med å måtte vente for å krysse over med bil. I travle perioder vil myke trafikanter bli prioritert.

Ferdsel under jernbanebrua åpner i løpet av helgen

Når bruspennet er løftet på plass må det festes og sikres og sporet på toppen må gjøre klart til å kjøre tog på igjen. Ferdselen under jernbanebrua åpner igjen når det viktigste av dette arbeidet er gjort. Vi regner med at dette vil skje i løpet av helgen.


I hele perioden fra 17. – 22. juni vil det være anleggsarbeid både dag og natt. De som er berørt av det støyende arbeidet har fått varsel og tilbud om alternativ overnatting på SMS. Når togene begynner å gå igjen på morgenen torsdag 23. juni åpner også gangbrua over sporene. De aller fleste tog vil også framover gå fra spor 2. Sjekk i din reiseapp hvor toget ditt går fra før du skal reise. Informasjonssystemet på stasjonen vil ikke være på plass før etter sommeren. Parkering for de reisende vil fortsatt være på den nye parkeringsplassen ved Sørliveien. Parkeringsplassen på den andre siden åpner først i løpet av høsten.

Bane NOR oppfordrer spesielt beboere på Tumyrhaugen til å la bilen stå når det er mulig i disse dagene, fordi den midlertidige kryssingen vil bli en flaskehals.

Har du spørsmål i forbindelse med gang- og kjøremønsteret rundt Nittedal stasjon fra 17.-23. juni? Kontakt nabokontakt Riffat Sultana på mobil 90368431 eller gjovikbanen@banenor.no