Nabomøte om Nittedal stasjon

Onsdag 2. februar inviterer Bane NOR til fysisk nabomøte om arbeidet med å oppgradere Nittedal stasjon. Utbyggingen er en viktig del av vår storsatsing på Gjøvikbanen.

Kulturverket Flammen har adresse Borghild Rudsvei 3 og ligger like bak Nittedal Rådhus. Velkommen!

Oppgraderingen av Nittedal stasjon skal være ferdig i løpet av 2022, og vi er midt i den mest intensive anleggsperioden, som vil vare fram til sommeren. På nabomøtet får du informasjon om hva som skjer i forbindelse med oppgraderingen av stasjonen, hvorfor vi gjør det og hva det betyr for deg som bor i Nittedal og for dem som reiser med toget. Det blir fokus på hva vi jobber med nå og framover, og hvordan det vil påvirke deg som bor i nærheten. Siste del av møtet vil være spesielt rettet mot naboene i Utsiktsveien og hva slags konsekvenser sporforlengelsen har for dem. Det blir anledning til å stille spørsmål i plenum eller bli igjen etter møtet og snakke med oss som jobber på prosjektet.

Nabomøtet arrangeres fysisk på Kulturverket Flammen i Nittedal onsdag 2. februar kl. 18. Flammen har adresse Borghild Rudsvei 3 og ligger like bak Nittedal Rådhus. Velkommen!

På grunn av koronasituasjonen og smittevern er antall plasser begrenset til 150. Hvis du skal være garantert plass kan det lønne seg å melde seg på ved å sende en e-post med navn og adresse til gjovikbanen@banenor.no. Dersom det ikke kommer flere påmeldinger enn maksantallet slipper vi selvsagt også inn de som ikke har meldt seg på.

Etter møtet blir det skrevet en oppsummering som vi publiserer på Gjøvikbanens nettsider, inkludert presentasjoner.

For de som ikke har anledning til å delta på møtet vil vi minne om at det er mulig å besøke oss på riggen ved Babis pizza mandager i partallsuker mellom kl. 15 og 17. Ring på døra så kommer vi og åpner.