Fortsatt arbeid med nytt kontaktledningsanlegg på Nittedal om nettene

Det blir fortsatt nattarbeid rundt Nittedal stasjon for å få på plass nytt kontaktledningsanlegg på Gjøvikbanen. Dette er arbeid som bare kan gjøres om natten, fordi det må gjøres når det ikke går tog og det ikke er strøm på ledningsanlegget.

Det gamle kontaktledningsanlegget skal byttes ut med nytt. Her ser vi en gammel mast i tre i forgrunnen. Den skal byttes ut med ny mast i metall. Foto: Svein-Henning Hjertaker, Bane NOR.

Arbeidet med å montere nye kontaktledningsmaster og tilhørende komponenter foregår hver natt, også i helgene, mellom kl. 22 og 07.

Hva arbeider vi med?

Arbeidet med å få på plass nytt kontaktledningsanlegg har foregått siden januar. Det er arbeid vi må gjøre om nettene når det ikke går tog, og det blir nødvendig å fortsette fram til 17. juni. Arbeidet omfatter først og fremst montering av nye master til kontaktledningen og vil foregå sporadisk og beveger seg langs jernbanelinja.  Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Vi bruker skinnegående lastebil, gravemaskin og maskin med lift for å gjøre dette monteringsarbeidet. I tillegg blir det noe bruk av manuelle verktøy, som for eksempel muttertrekker.

Vi unngår det mest støyende arbeidet i innsovningsperioden, mellom kl. 23 og 01 og kjører maskinene på lavere turtall enn på dagtid for å begrense støyen.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Alternativ overnatting

Støyen fra dette arbeidet vil i hovedsak ikke overstige grenseverdiene for arbeid på natt, men når det kan gjøre det vil de som blir berørt bli varslet pr. SMS. Har du fått slik varsling og ønsker å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema senest kl. 12 tre dager før du har fått tilbud om overnatting. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er senest kl. 12 tre dager før du er tilbudt overnatting.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidet med å få på plass nytt kontaktledningsanlegg på nettene fram til midten av juni kan du kontakte:

Nabokontakt Riffat Sultana, e-post: gjovikbanen@banenor.no  , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327 eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no