Arbeid med støyskjerm langs toglinjen fortsetter

Det etableres støyskjerm mot toget på strekningen KM 23.730 til KM 24.000. På grunn av problemer med grunnforholdene og variable avstander til fjellet, må flere av fundamentene byttes og pigges ned på nytt. Arbeidet skal utføres i perioden 09. November kl. 23:00 til 16. November kl. 07:00. Arbeidet medfører bruk av skinnegående gravemaskin og pigghammer for å sette ned fundamentene for støyskjermen. Arbeidet utføres av NRC GROUP på oppdrag fra Bane NOR.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Alternativ overnatting

Vi gjør tiltak på maskiner for å redusere støy, men noen boliger i området der vi skal jobbe vil få støy over tillatt grenseverdi på natt. Disse naboene tilbys alternativt overnatting fra 9. november til 16. november. De det gjelder får tilsendt varsel på SMS.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema  

Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Arbeidsmetoder

Fra KM 23.730 til KM 24.000, skal det etableres støyskjerm. Som fundament skal det pigges ned stålkonstruksjoner i grunn, noen av fundamentene som tidligere er satt ned må skiftes ut. Nye fundamenter må pigges ned der vi tidligere har satt ned fundamenter, men der disse har variabel høyde til fjell og dette har blitt et problem for stabiliteten. Flere av disse må dermed byttes med nye fundament. Arbeidet blir utført med skinnegående gravemaskin og pigghammer.
Det må også regnes med noe støy i forbindelse med montering av skjermene til støyskjermen.

Les hele støyvarselet her

Kontakt

Kontaktperson fra Bane NOR:
Morten Karlsen, Byggeleder.
Mobil: 932 42 422
E-post: morten.karlsen@banenor.no