Varsel om støyende arbeid på Monsrud i august

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. I 10 dager i august er det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen. Da skal vi gjøre mye arbeid som kun kan bli gjort når det ikke kjøres tog på jernbanen.

Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Arbeidene på Monsrud stasjon vil foregå i tidsrommet fra kl. 04 natt til tirsdag 10. august og avsluttes natt til fredag 20. august kl. 04. Bane NOR og entreprenøren arbeider døgnet rundt i denne perioden, men vil så langt som praktisk mulig, utføre det mest støyende arbeidet på dagtid. 

Hva arbeider vi med? 

I perioden vil det arbeides med å etablere en ny kulvert i Paradisvegen, så denne er stengt fram til 23. august. Det skal bores fundamenter til nye master, og det blir graving og forflytting av masser døgnet rundt. På dag- og kveldstid blir det blir også sprenging. Arbeidene foregår langs hele strekningen fra Monsrud til Harestua holdeplass. 

Det vil i størst grad utføres maskinelt arbeid, i tillegg brukes småverktøy og lastebiler. Den mest støyende delen av arbeidet vil være gravearbeidene. Vi beklager ulempene dette medfører for deg som bor i nærheten. 

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Lunner. 

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog. 

Alternativ overnatting 

Arbeidene i denne perioden vil for noen boliger overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørte av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting. 

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema  innen torsdag 5. august kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.  

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under. 

Kontakt oss 

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no  eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er torsdag 5. august kl. 12. 

Dersom du har andre spørsmål om arbeidene 10.-20.august kan du kontakte: 

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post gjovikbanen@banenor.no, mobil 90368431 (man-fre 9-15) 

Byggeleder Sverre Bakke - mobil: 91659351eller e-post: sverre.bakke@banenor.no  

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen. 

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her.