Varsel om sprenging på Monsrud

Mandag 14. juni starter det sprengningsarbeid langs jernbanelinja sør for gamle Harestua stasjon. Det vil sprenges en til to salver i området på hverdager fram til uke 40. Det er mulig å abonnere på sprengningsvarsel.

I området sør for Monsrud skal det sprenges vekk berg som er i veien for forlengelsen av sporet. Du kan abonnere på sprengningsvarsel. Foto: Aarsleff Rail.

Sprengingen i området sør for Monsrud vil foregå på mandag - fredag mellom kl. 7 og 19. Det skal sprenges bort berg langs jernbanetraseen der kryssingssporet skal forlenges.

All sprenging varsles med sirene. Dersom du ønsker å abonnere på sprengningsvarsel kan du registrere deg her.

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Arbeidene som skal gjøres på Monsrud stasjon er en liten, men viktig del av den større satsingen på Gjøvikbanen. Strekningen mellom Grefsen og Roa på Gjøvikbanen er viktig for å tilfredsstille næringslivets behov for godstransport mellom Østlandet og Bergensområdet på en mer effektiv måte. Prosjektet på Monsrud er et bidrag til dette.