Varsel om nattarbeid ved Nittedal stasjon

Helgen 27.-28. mars skal vi utføre rensing av fjell ved sporet rett nord for Nittedal stasjon. Arbeidet foregår om natten.

I det markerte området ved jernbanesporet mot Tumyrveien blir det nattarbeid lørdag 27. og søndag 28. mars.

Arbeidet skal foregå nord for Nittedal stasjon, i svingen på den siden av jernbanesporet som er mot Tumyrveien (se kartbilde). Arbeidet skal foregå lørdag 27. mars mellom kl. 01.00 og 06.00 og søndag 28. mars mellom kl. 01.00 og 06.00. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Hva slags arbeid skal gjennomføres?

Grunnen for at vi skal rense fjellskjæring er at vi trenger å kontrollere grunnforholdene. På den måten vil vi finne ut om vi eventuelt må sprenge vekk denne skjæringen i forbindelse med at vi har stopp i togtrafikken 24. og 25. april i år.

Vi må gjøre denne typen arbeid om natten, fordi vi trenger tilgang til sporet i flere timer i strekk. Dette er bare mulig å få til om natten

Arbeidet blir gjennomført ved hjelp av en gravemaskin som står på skinnene. Dette arbeidet vil i utgangspunktet ikke overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Alternativ overnatting

I utgangspunktet skal ikke arbeidene overstige tillatte støyverdier for arbeid på natt, men på grunn av at det er en viss/liten risiko for at støyen blir noe høyere enn beregnet tilbyr vi de aller nærmeste naboene alternativ overnatting. Disse får direkte beskjed om dette på SMS.

Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel med tilbud om alternativ overnatting, men mener du har spesielle behov som gjør at du har behov for alternativ overnatting kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post med innen onsdag 24. mars kl. 12. Se kontaktinformasjon under.

Kontaktinformasjon

De som har fått tilbud om alternativ overnatting, eller mener de har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er onsdag 24. mars kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om nattarbeidene i helgen 27. og 28. mars kan du kontakte

Prosjektleder Tom-Erik Rørheim,e-post tom-erik.rorheim@banenor.no, mobil 41296250

Kommunikasjonsrådgiver, e-post halldis.skogen@banenor.no , mobil 92060012

 

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her