Støyende arbeid på Nittedal 18. - 29. mai

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Arbeidet med å få ferdig anleggsveien langs eksisterende spor fortsetter i siste del av mai. Pigging og boring vil være den mest støyende delen av arbeidet, som vil foregå på hverdager mellom kl. 7 og 19.

Anleggsveien skal etableres langs eksisterende jernbane - skissert i mørk grått.

I forbindelse med stans i togtrafikken 29. – 30. mai vil det bli arbeidet døgnet rundt i 24 timer. Det kommer egen varsling om dette.

Hva slags arbeider skal gjennomføres?

Det vil bli fjerning av topplag, pigging av berg og boring for å forberede sprengingen, som skal foregå i forbindelse med stans i togtrafikken siste helg i mai. I tillegg skal vi gjøre grunnboringer for å kvalitetssikre grunnen der fundamentene for ny gangbru skal etableres. Det blir brukt vanlig gravemaskin og gravemaskin med pigghammer, samt belterigg for boring i fjell.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, blir det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Periodevis støy

Piggingen og boringen blir den mest støyende delen av arbeidet, men dette vil bare foregå i perioder i tidsrommet mellom kl. 7 og 19. Vi beklager ulempene dette medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Det vil bli utført støymålinger under anleggsaktivitetene. Målingene utføres nær støykildene og på forskjellige avstander mot berørte naboer for å kartlegge avstandsdemping og støynivå.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om arbeidene i denne perioden kan du ta kontakt med:

Nabokontakt Jasmin Elahi – mobil 90368431 (man-fre 9-15) eller e-post gjovikbanen@banenor.no 

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327  eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no  

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.