Støyende arbeider på Jaren 11.-13. juni

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Fra fredag 11. juni til søndag 13. juni blir det stans i togtrafikken og ulike arbeider på Jaren stasjon. Årsaken er at arbeidet av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporet.

Helgen 11.-13. juni blir det støyende arbeider på Jaren stasjon. Det graving og støping, i tillegg til en del jernbaneteknisk arbeid. Foto: Elise Langkaas, Bane NOR.

Arbeidene starter fredag 11. juni kl. 23.00 og avsluttes søndag 13. juni kl. 12.00, og foregår på stasjonen og riggområdet. Bane NOR beklager ulempene arbeidene medfører for de som bor i nærheten.

Det skal utføres grave- og betongarbeider på plattform 1, samt jernbanetekniske arbeider. I hovedsak vil arbeidene foregå rund rigg- og stasjonsområdet. Aktivitetene kan komme til å overstige tillatte støyverdier i forbindelse med monteringsarbeid, graving/lasting og utkjøring av masser.  

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Gran kommune.

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa, og det blir buss for tog. Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Har du spørsmål om arbeidene på Jaren stasjon helgen 11.-13. juni?

Kontakt Odd Arve Svendsberget i Gjermundshaug Anlegg, mobil 941 74 002