Støyende arbeid på Nittedal stasjon i hele sommer

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Arbeidet med å få ferdig anleggsveien langs eksisterende spor fortsetter gjennom sommeren. Pigging og boring vil være den mest støyende delen av arbeidet, som vi foregå på hverdager mellom kl. 7 og 19.

Støykkartet viser gjennomsnittsstøy for anleggsarbeider på Nittedal stasjon på dagtid, dvs mellom kl. 7 og 19.

Gjennom sommeren og fram til og med 20. august blir det perioder med pigging og boring for å gjøre plass til anleggsvei og nytt spor langs jernbanelinja mellom Tumyrveien og Vestliveien. I perioden 16. - 26. juni blir det også noe sprenging i samme område på dagtid. Salvene vil varsles på forhånd ved hjelp av sirene. I tillegg til sprenging, pigging og boring blir det graving og ut- og innkjøring av masser. Vi beklager ulempene dette medfører for deg som bor i nærheten.

I forbindelse med pandemien vet vi det er fortsatt mange som har hjemmekontor. Dersom du er blant dem som bor nærmest der anleggsarbeidene foregår (mørkest oransje sone i støykartet over) kan dette være utfordrende. Da kan du ta kontakt med vår nabokontakt så finner vi en løsning for alternativt opphold på dagtid.

Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidet utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Det vil bli utført støymålinger under anleggsaktivitetene. Målingene utføres nær støykildene og på forskjellige avstander mot berørte naboer for å kartlegge avstandsdemping og støynivå.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om arbeidene i denne perioden kan du ta kontakt med:

Nabokontakt Jasmin Elahi – mobil 90368431 (man-fre 9-15) eller e-post gjovikbanen@banenor.no

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327  eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no 

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.