Støyende arbeid på Nittedal stasjon helgen 13. og 14. november

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. På kvelden lørdag 13. november og natt til søndag 14. november blir det støyende arbeid på stasjonsområdet. Vi arbeider med å bytte ut kontaktledningsanlegget, og det kan vi bare gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen.

Arbeidet i helgen 13. og 14. november vil primært foregå på stasjonsområdet. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Arbeidet starter kl. 21.00 lørdag 13. november. Det er stans i arbeidet i innsovningsperioden, mellom kl. 23.00 og 01.00. Natt til søndag 14. november blir det arbeid fra kl. 01.00 til 06.00.

Hva arbeider vi med?

Arbeidet omfatter boring av mastefundament med belterigg utenfor stasjonsbygningen og plattform 1 mot brakkeriggen innerst på parkeringsplassen. For at vi ikke skal støye mer enn nødvendig vil maskinene bli kjørt roligere enn på dagtid, og motoren blir skrudd av når det blir stillestående arbeid. Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For en del boliger i nærheten av stasjonen kan arbeidene denne helgen komme til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen torsdag 11. november kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er torsdag 11. november kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidet helgen 13.-14. november kan du kontakte:

Prosjektleder Tom-Erik Rørheim, e-post: tom-erik-rorheim@banenor.no  , mobil 41296250

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327 eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no