Støyende arbeid på Nittedal i desember

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det blir høyt aktivitetsnivå og noe nattarbeid ved Nittedal stasjon i desember. Vi arbeider både med ulike sporarbeider og å bytte ut kontaktledningsanlegget. Noe av dette er arbeid vi bare kan gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen.

Nattarbeidet vil foregå fra 29. november – 1. desember og 2. – 5. desember. Det vil foregå i perioder, og på ulike steder, mellom kl. 22.00 og 06.00. Natten mellom 2. – 3. desember kommer vi til å overskride støygrensene for arbeid på natt i stasjonsområdet. De som blir berørt av dette vil få tilsendt SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Hva arbeider vi med?

På nettene 2. – 5. desember blir det arbeid med å sette opp nye stålmaster til kontaktledningsanlegget, og vi monterer ny kontaktledning. Vi bruker skinnegående lastebil, gravemaskin og maskin med lift for å gjøre dette monteringsarbeidet. Enkelte netter kommer vi også til å jobbe med pakking av massene under sporet og sveising av spor. Vi bruker pakkmaskin, slipemaskin og skinnekappsag for å gjøre dette arbeidet.

For at vi ikke skal støye mer enn nødvendig vil maskinene bli kjørt roligere enn på dagtid, og motoren blir skrudd av når det blir stillestående arbeid. I tillegg vil vi stanse arbeidet i innsovningsperioden, mellom kl. 23.00 og kl. 01.00.

På dagtid i desember jobber vi med drenering i retning Oslo og sør på stasjonsområdet. Vi støper fundamenter til den nye gangbrua som skal gå over sporene, og fortsetter å sprenge langs sporet i retning Oslo (i nærheten av Tumyrveien 42). Det blir også noe arbeid på dagtid med å sette opp nye stålmaster til det nye kontaktledningsanlegget.

Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om nattarbeidet i desember kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no, mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327 eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no