Støyende arbeid på Nittedal 2.-3. oktober

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Fra 2. til 3. oktober er det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen. Da skal vi gjøre arbeid på Nittedal stasjon som kun kan bli gjort når det ikke kjører tog på jernbanen.

Det skal bygges ny jernbanebru over Stasjonsveien. Helga 2.-3. oktober vil det graves og støpes i dette området for å lage et godt fundament for den nye brua, som er planlagt å komme på plass i mai 2022. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Arbeidet på Nittedal stasjon vil starte kl. 02.00 natt til lørdag 2. oktober og avsluttes natt til søndag 3. oktober kl. 05.00.

Hva arbeider vi med?

I denne perioden skal vi bore hull til nye fundamenter for kontaktledning og fjerne berg ved hjelp av pigging. Vi skal også jobbe videre med å lage et trygt fundament for den nye jernbanebrua over Stasjonsveien. I denne omgang betyr det først og fremst støping og graving.

Fundamentboringen gjør vi ved hjelp av et skinnegående boretog med en borerigg, og dette arbeidet vil først og fremst foregå på Oslo-siden av stasjonen. Arbeidet med å fjerne berg vil foregå på Gjøvik-siden av stasjonen, og vi bruker en gravemaskin med pigg for fjerne berg i dagen. I innsovningsperioden, mellom kl. 23.00 og 01.00 natt til søndag, vil vi unngå de mest støyende aktivitetene. Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For mange boliger vil arbeidene i disse to nettene overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen torsdag 30. september kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er torsdag 5. august kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidene 2.-3. oktober kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327 eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.