Støyende arbeid på Monsrud 2.-3. oktober

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Helgen 2. -3. oktober er det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen. Da skal vi gjøre arbeid rundt Monsrud kryssingsspor som kun kan bli gjort når det ikke kjører tog på jernbanen.

Første helg i oktober blir det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen. Da blir det blant annet satt opp igjen gjerder i forlengelsen av den nye kulverten under jernbanen i Paradisveien. Foto: Svein Erik Lunde, Aarsleff/Banedrift.

Arbeidet på Monsrud stasjon starter kl. 03.30 natt til lørdag 2. oktober og avsluttes natt til søndag 3. oktober kl. 03.30.

Hva arbeider vi med?

I denne perioden skal vi pigge bort fjell, bore hull til nye fundamenter for master til kontaktledning og få på plass nye kabelkanaler. Vi skal også sette opp gjerder rundt den nye jernbaneundergangen i Paradisveien.

Det blir brukt skinnegående boretog for å bore for fundamenter og gravemaskin med pigg for å pigge. I tillegg blir det brukt en del småverktøy. Arbeidet vil i hovedsak foregå i området fra Tiuråsen og sørover inn i skogen til Monsrudvika. Vi beklager ulempene dette medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Lunner.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

Arbeidene i denne perioden vil for noen boliger overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema  innen torsdag 30. september kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer. 

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no  eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er torsdag 30. september kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidene 2.-3.oktober kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Prosjektleder Bjørn Marthinsen - mobil: 474 89 770eller e-post: bjorn.marthinsen@banenor.no   

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her.