Sprengningsarbeid på Reinsvoll

Mandag 14. juni starter det sprengningsarbeid langs jernbanelinja nord for Reinsvoll stasjon. Sprengingen vil foregå på hverdager. Det er usikkert hvor lenge sprengningsarbeidene vil pågå, men vi anslår ut juli.

Det skal sprenges bort berg langs  jernbanelinja nord for Reinsvoll stasjon i tiden framover. Foto: Bjørn Stokk, Bane NOR.

Sprengingen i området langs jernbanelinja nord for Reinsvoll stasjon vil foregå på hverdager mellom kl. 7 og 19. Det skal sprenges bort berg langs jernbanetraseen der kryssingssporet skal forlenges. All sprenging varsles med sirene.

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Arbeidene som skal gjøres på Reinsvoll stasjon er en liten, men viktig del av den større satsingen på Gjøvikbanen. På Reinsvoll møtes nord- og sørgående tog, derfor er forlengelse av sporet her viktig for å legge til rette for ett persontog i timen.

Har du spørsmål om arbeidene på Reinsvoll stasjon?

Ta kontakt med

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her.