Sporadisk nattarbeid på Nittedal i november

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det blir sporadisk nattarbeid ved Nittedal stasjon de fleste netter i november. Vi arbeider med å bytte ut kontaktledningsanlegget, og det kan vi bare gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen.

Mange master til ny kontaktledning er på plass langs jernbanen i Nittedal. Kontaktledningen gir kjørestrøm til toget. De nye mastene erstatter de gamle kreosotbehandlede tømmermastene. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det blir sporadisk nattarbeid ved Nittedal stasjon de fleste netter i november. Vi arbeider med å bytte ut kontaktledningsanlegget, og det kan vi bare gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen.

Arbeidet vil foregå i perioder, og på ulike steder, mellom kl. 22.00 og 6.00. Enkelte netter vil vi komme til å overskride støygrensene for arbeid på natt. De som blir berørt av dette vil få tilsendt SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Hva arbeider vi med?

I hele november blir det arbeid med å sette opp nye stålmaster til kontaktledningsanlegget, og vi monterer ny kontaktledning. Vi bruker skinnegående lastebil, gravemaskin og maskin med lift for å gjøre dette monteringsarbeidet.

For at vi ikke skal støye mer enn nødvendig vil maskinene bli kjørt roligere enn på dagtid, og motoren blir skrudd av når det blir stillestående arbeid. I tillegg vil vi stanse arbeidet i innsovningsperioden, mellom kl. 23.00 og kl. 01.00.

Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om nattarbeidene i november kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327 eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no