Sporadisk nattarbeid på Nittedal 7.-13. oktober

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Fra 7.-13. oktober blir det sporadisk nattarbeid ved Nittedal stasjon. Vi arbeider med å bytte ut kontaktledningsanlegget, og det kan vi bare gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen.

Mange master til ny kontaktledning er på plass langs jernbanen i Nittedal. På nettene fra 7. til 13. oktober setter vi opp flere av dem. Kontaktledningen gir kjørestrøm til toget. De nye mastene erstatter de gamle kreosotbehandlede tømmermastene. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

I denne perioden blir det arbeid på Nittedal stasjon hver natt mellom kl. 03.00 og kl. 06.15. Arbeidet starter natt til torsdag 7. oktober kl. 03.00 og avsluttes kl. 06.15 onsdag 13. oktober. Det blir ikke arbeid hele tiden, men i perioder med pauser mellom.

Hva arbeider vi med?

Det blir arbeid med å sette opp nye stålmaster til kontaktledningsanlegget, og vi monterer ny kontaktledning. Vi bruker skinnegående lastebil, gravemaskin og maskin med lift for å gjøre dette monteringsarbeidet.

For at vi ikke skal støye mer enn nødvendig vil maskinene bli kjørt roligere enn på dagtid, og motoren blir skrudd av når det blir stillestående arbeid. I tillegg starter vi ikke arbeidet førkl. 03.00, som er etter det som regnes som innsovningsperioden.

Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For mange boliger kan arbeidene disse nettene komme til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen tirsdag 5. oktober kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er torsdag 5. oktober kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidene 7.-13. oktober kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327 eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no