Sporadisk nattarbeid på Nittedal stasjon 5. og 6. oktober

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Den 5. og 6. oktober blir det sporadisk nattarbeid ved Nittedal stasjon. Vi arbeider med å bytte ut kontaktledningsanlegget, og det kan vi bare gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen.

Disse nettene blir det arbeid på Nittedal stasjon mellom kl. 01.00 og kl. 06.00. Arbeidet starter natt til tirsdag 5. oktober kl. 01.00 og avsluttes kl. 06.00 onsdag 6. oktober. Det blir ikke arbeid hele tiden, men i perioder med pauser mellom.

Hva arbeider vi med?

Det blir arbeid med å ta ned kontaktledning i mastene på stasjonsområdet. Vi bruker skinnegående maskin med lift for å gjøre dette arbeidet. Vi regner ikke med å støye ut over grenseverdiene for støy på natt.

Arbeidet starter kl. 01.00, som er etter det som regnes som innsovningsperioden. Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.