Søndagsarbeid på Nittedal stasjon

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. På søndager fra 26. september til 31. oktober blir det arbeid mellom kl. 07.00 og 19.00. Dette må vi gjøre for å komme i havn med oppgraderingen av Nittedal stasjon etter planen.

Arbeidet på søndager vil først og fremst foregå i stasjonsområdet. Arbeidstiden er fra kl. 07 til 19. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

I til sammen seks søndager i september og oktober blir det generelle anleggsarbeider mellom kl. 07 og 19. Arbeidet vil ikke overskride tillatte støyverdier for arbeid på søndager. Vi beklager likevel ulempene dette medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.